Gemeindezentrum Bethel

O nama

Da li si ti novi ovde? Imašli pitanja u vezi naših Bogosluženja, ili o našoj organizaciji? Ova stranica ti može pomoći da se orjentišeš. U koliko nisi našao, to što tražiš, mi smo samo jedan poziv, ili Email udaljeni od tebe.

Bogosluženja

Mi proslavljamo subotom i nedeljom Bogosluženja:

Bogoslužja nedeljom:

  • Vreme: 9.30 sati do 11.00 sati
  • Posle službe, kava
  • Program za decu: da (od 0 do 12 godina)
  • Jezik: švajcarskonemački
  • Prijevodi:
  • Svake nedjelje na engleski

Više o našim Bogosluženjima

Mapa

Put:

Bus: linije 3/4, Stanice: „Schwimmbad“

Autom: Izlaz: „Neuenhof“ iz A1, Parking: Kod „Schwimmbad“ Baden (1 minut peške)

Organizacija

Gemeindezentrum Bethel (GZB) je jedna slobodna crkva u porastu, koja broji skoro 200 aktivnih članova. Mi smo ne profitno udruženje i pripadamo švajsarskoj Petakosnoj misiji. Mi se finasiramo isključivo iz dobrovoljnih priloga od strane članova i prijatelja. Na lokalu smo mi deo Evanđeoske alianse Baden-Wettingen.

Slobodna crkva je hrišćansko zajedništvo, koje u odnosu na Rimokatoličku, Hrišćansku katoličku i Reformiranu crkvu, je ne zavisno od države. Razlika između slobodne i državne crkve leži u njihovom pravnom odnosu sa državom. Šta su državno crkvene hrišćanske zajednice, i šta su slobodne crkve, to je različito regulisano u svakoj državi.
U Sjedinjenim državama, na primer ne postoji državna crkva. Protestantska i Katolička crkva imaju isti status kao Pentakostalne misije, Metodisti, Armija spasa ili Baptisti. U Engleskoje je samo Anglikanska crkva, državna crkva.
Pentakostalna zajednica je nastala iz jednog novoobnovljenog pokreta hrišćanske crkve. Ona naglašava, da se Bog može iskusiti kroz Svetoga Duha. Danas pripadaju po brojnom stanju do 800 miliona hrišćana Petakosnom pokretu. Wiše o švajcarskoj Pentakosnoj misiji pronaćeš ovde: www.pfingstmission.ch
Centar zajednice Bethel nije sekta. Sekte tvrde, da su samo oni spasonosna crkva ili zajednica, i da je samo kod njih put do Boga pr. da se samo kod njih može pronaći spasenje. A u stvari njihova nauka se ne bazira jedino po Bibliji , već uobičajno po drugim knjigama. Isus Hrist, kao jedini Spasitelj, biva od većine sekti kao osoba ili njegovo dejstvo se umanjiva. Sekte, odbijaju da je Isus ravan Bogu, ili ga nevide kao cetralnu biblijsku figuru bibliske objave.

Vođstvo

Vođstvo kod nas započinje sa
Isusom

Centar zajednice Bethel je jedna zajednica i On je glavni pastor. Pod vođstvom Isusa su i druge vođe. Oni nisu ništa više od kvalifikovanih hrišćana, koji slede Hrista i druge ohrabruju, da ga takođe slede. Formalno vođstvo u našoj zajednici sadrži se od: starešinstva, đakona i članstva.

Ko je Isus?

Starešine

Isus je pozvao starešinstvo da vodi njegovu zajednicu. Kvalifikaciju o starešinstvu nalazimo u 1. Timotejevoj 3 i Titu 1. u to pripada i dobro vođstvo lične porodice, dokazno zalaganje u službama zajednice i svakodnevnog života, osnovno poznavanje Biblije, jedana zrela hrićanska svest i jedan dobar imidž u zajednici i van nje.

Glavni zadatak starešinstva sadrži molitvu i proučavanje Svetog Pisma, viziju zajednice, brigu o ljudima iz zajednice, učenje o vođstvu primernog života, zaštita ljudi od lažnih učenja i učitelja, kao i o razvoju ostalih vođa.

Naše starešine:

Michael Ruppen

Vođa zajednice i pastor

More about Michael

Facebook

Willi Meier

Mentor

Urs Peter

Proročke službe i molitve

More about Urs

René Vonlanthen

Mentor

starešine u savetu:

Yves Enderli

Mentor i trening

More about Yves

Christian Ruppen

Pastor i dušabrižnik

More about Christian

Đakoni

Isus poziva kvalifikovane muškarce i žene, da kao đakoni vode njegovu zajednicu. Reč đakon znači „Sluga“. Služba đakona se napominje u Delima apostolskim 6. Pošto su se usled rasta prve rane crkve povećale potrebe u službi, starešine ni su samo služili u molitvama, Reči i vođstvu, već su uzeli na sebe i dodatne zadatke, kao što je briga za siromašne i administrativne poslove. Kao rešenje starešine su imenovali đakone, da im pomognu u ovim odgovornostima.

Kvalifikaciju o đakonima nalazimo u 1. Timotejevoj 3. Tome pripada i integritet, Velikodušnost, trezvenost, jasno razumevanje Biblije, uređen odnos kod kuće, kao dobar ugled u zajednici i van nje.

U našoj zajednici đakoni vode najmanje bar jednu službu na stepenu resusa. Jedan odbor od đakonskog vođstva bira se u Upravni odbor, koji je zajednički odgovorno za sve operative. Zajedno sa starešinstvom, Upravni odbor bira vođstvo zajednice.

Naše vođstvo đakona u Upravnom odboru su:

Michael Ruppen

Bethel trening, male grupe, molitva

More about Michael

Facebook

Corina Sommer

izvršna svečenica

More about Corina

Jörg Bumann

Finansije

Claudia Müller

Administracija, starci

Eveline Vonlanthen

Deca

Facebook

Raphael Herren

svečenik za mlade

More about Raphael

Članovi

Kao zajednica imamo poverenje da će članstvo podržavati naše službe, i i jedan veći deo posla preuzeti na sebe. Na taj način kao zajednica možemo izvršiti naš zadatak, i time nam je omogućeno da zadobijemo što više ljudi za Isusa. To je veliki poziv koji zahteva naporan rad – ali je i najzahvalniji poziv.

Rukovodstvo zajednice čini sve napore, u ljubavi da se brine za članstvo. Za uzvrat, oslanjamo se na naše članove da zajednički, kao zajednica izvršimo zadatak. Mi držimo našu organizaciju koliko je moguće suženo i reduciramo program na minimum, jer mi verujemo u Svetoga Duha, koji deluje kroz izmenjena srca naših članova; tako da mi u svakoj poniznosti srca služimo članstvu, i celoj okolini koja nas okružuje, našu porodicu volimo i Boga slavimo po njegovoj volji.

Ako ti želiš da produbiš svoju posvećenost našoj zajednici, onda te ohrabrujemo da postaneš član.

Staff

Pri STAFF pripadaju pastori, asistenti i praktikanti, koji su zaposleni ili volonteri jednom nedeljno ili više u Gemeindenzentrum Bethel.

Michael Ruppen

Pastor, Vođa cele zajednice

More about Michael

Facebook

Corina Sommer

izvršna svečenica

More about Corina

Raphael Herren

svečenik za mlade

More about Raphael

Claudia Müller

Administracija, starci

Christian Ruppen

Pastor i dušabrižnik

More about Christian

Eveline Vonlanthen

Voditeljica za decu

Facebook

Šta je vera

O Bogu:

Bog je stvoritelj i Gospodar univerzuma, On je od uvek postojao i otkriva se u u tri osobe: Otac, Sin i Sveti Duh. Ova trojica su ravna u odnosu na božanstvo i jedan su Bog.

Genesis 1:1,26,27; Genesis 3:22; Psalm 90:2; Matthäus 28:19; 1. Petrus 1:2; 2. Korinther 13:14

O Bibliji:

Biblija je Božija Reč za sve ljude. Ona je napisana od ljudskih autoriteta kroz nadprirodno vođstvo Svetoga Duha. Ona je najuzvišeniji izvor istine hrišćanske vere i ravnanje za život jednog hrišćanina. Zato što je Biblija od Boga inspirisana, Ona je istina bez greške.

2. Timotheus 3:16; 2. Petrus 1:20,21; 2. Timotheus 1:13; Psalm 119:105,160; Psalm 12:6; Sprüche 30:5

O čovečanstvu:

Čovek je stvorena na Božiju duhovnu sliku, da bi postojalo biće kao Bog. On je najuzvišenije stvorenje u Božijem stvaralaštvu. Iako ima veoma veliki potencijal za dobro on se odlikuje stavom neposlušnosti prema Bogu, isto je prozvan „grehom“. Taj stav rastavlja čoveka sa Bogom.

Genesis 1:27; Psalm 8:3-6; Jesaja 53:6a; Römer 3:23; Jesaia 59:1,2

O večnosti:

Čovek je stvoren da živi zauvek. On će biti ili večno odvojen od Boga i tako egzistirati, ili u večnom zajedništvu sa Bogom kroz oproštenje i spasenje. Večno biti odvojen od Boga je pakao. Večno biti sa Njim u zajedništvu zanči u nebu. Nebo i zemlja su mesta večne egzistencije.

Johannes 3:16; Johannes 2:25; Johannes 5:11-13; Römer 6:23; Offenbarung 20:15; 1. Johannes 5:11-12; Matthäus 25:31-46

O Isusu Hristu:

Isus je Božiji Sin. On je jednak sa Ocem. Isus je ževeo jedan bezgrešni ljudski život. On je predao sebe kao bezgrešnu žrtvu za grehe sveta, time što je umro na krstu. Nakon tri dana je ustao iz mrtvih, i tako je dokazao moć nad gresima i smrću. On se vazneo na nebo i ponovo će se vratiti na zemlju kao Kralj svih kraljeva, i Gospod nad svim gospodarima.

Matthäus 1:22-23; Jesaia 9:6; Johannes 1:1-5; Johannes 14:10-30; Hebräer 4:14-15; 1. Korinther 15:3-4; Römer 1:3-4; Apostelgeschichte 1:9-11; 1. Timotheus 6:14-15; Titus 2:13

O spasenju:

Spasenje je Božiji dar nama ljudima. Čoveku je nemoguće da se otkupi ili spasi od svojih greha sopstvenim naporima ili svojim dobrim delima . Samo kroz veru u Isusa Hrista, kao Božiju žrtvu za oproštenje, moguće je čoveku da se spase od odgovornosti zbog greha. Večni život sa Bogom počinje za tebe u trenutku u kojem si primio Isusa Hrista kroz veru u tvoj život.

Römer 6:23; Epheser 2:8-9; Johannes 14:6; Johannes 1:12; Titus 3:5; Galater 3:26; Römer 5:1

O Svetome Duhu:

Sveti Duh je izjednačen sa Bogom Ocem i Bogom Sinom. On je prisutan u našem svetu, da bi nam skrenu pažnju da mi trebamo Isusa. Od mometa spasenja živi On u svakom hrišćaninu. On podržava verne hrišćane sa snagom, razumevanjem o duhovnoj istini i u vođstvu da čine to što je dobro. Jedan hrišćanin pokušava svakodnevno da živi u Njegovom vođstvu.

2. Korinther 3:17; Johannes 16:7-13; Johannes 14:16-17; Apostelgeschichte 1:8; 1. Korinther 2:12; 1. Korinther 3:16; Epheser 1:13; Galater 5:25; Epheser 5:1